EN Bizimlə əlaqə
Xidmət

Keyfiyyət Təminatı və Keyfiyyətə Nəzarət

Müəssisələrinizin istehsal etdikləri məhsul və xidmətlərin beynəlxalq keyfiyyət standartlarına cavab verməsini təmin etmək üçün peşəkar komandamız bütün öhdəlikləri öz üzərilərinə götürməyə hazırdır. Keyfiyyət tələblərinə cavab verməsi üçün bütün təchizatçılarımızın sənədlərini yoxlayır, eyni zamanda, təqdim olunan məhsul və xidmətlərin qüsursuz olmasını təmin edirik. Mütəmadi hesabatlar və təqdimatlar vasitəsilə  KT/KN fəaliyyəti haqqında müştərilərimizi daim məlumatlandırır və lazımi qərarların qəbul edilməsini həyata keçiririk. Bundan başqa, peşəkar komandamız sizin şirkətinizi ISO standartlarının tətbiq edilməsində ən birinci nöqtədən auditə qədər olan proseslərə qədər dəstək etməyə hazırdır.

Keyfiyyət Təminatı və Keyfiyyətə Nəzarət

Qanunvericiliyə əsasən Keyfiyyətə nəzarət, Əməyin mühafizəsi və Ətraf mühitin qorunması işinin təşkili - Keyfiyyətə nəzarət, əməyin mühafizəsi və ətraf mühitin mühafizəsi səylərinin təşkili şirkətin əməliyyatlarının davamlılığını və qanunauyğunluğunu təmin etmək üçün çox vacibdir. Bu çərçivədə keyfiyyət standartlarını müəyyən etmək, həyata keçirmək və davamlı olaraq təkmilləşdirmək üçün rəhbərlik və işçilər arasında koordinasiya təmin edilir. Əməyin mühafizəsi işçilərin təhlükəsizliyini və sağlamlığını təmin etmək üçün tədbirlər görərkən, ətraf mühitin mühafizəsi tədqiqatları isə təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadəyə və ətraf mühitə təsirlərin azaldılmasına yönəldilmişdir. Bu proseslərin uğurla idarə olunması şirkətin reputasiyasını artırır və davamlılıq məqsədlərinə çatmasına kömək edir.

 

ISO 9001, 14001, 45001 standartlarının tətbiqi, sənədləşdirilməsi, təkmilləşdirilməsi və işləkliyinin yoxlanılması - ISO 9001, 14001 və 45001 standartlarının tətbiqi şirkətin keyfiyyət, ətraf mühit və əməyin mühafizəsi göstəricilərinin davamlı monitorinqini təmin edir. Bu proses standartların tələblərinin sənədləşdirilməsi, işçilərin təlimi və icra proseslərinin müəyyən edilməsi ilə başlayır. Daha sonra performans yoxlanılır və müntəzəm daxili auditlər və kənar sertifikatlaşdırma auditləri vasitəsilə təkmilləşdirmə imkanları müəyyən edilir. Bu prosesləri effektiv şəkildə idarə etmək şirkətə müştəri məmnuniyyətini, ətraf mühitin davamlılığını və əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyini davamlı şəkildə artırmağa kömək edir.

Layihələr

Seçilmiş layihələr

Hamısına bax