EN Bizimlə əlaqə

Dayanıqlı biznes modelləri: Gələcəyə investisiyanın açarı

Dayanıqlı biznes modelləri: Gələcəyə investisiyanın açarı

Müasir biznes mühitində ekoloji davamlılıq getdikcə daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Global Management kimi aparıcı şirkətlər bu dəyərlərə diqqət yetirərək xidmətlərini bu istiqamətdə davam etdirirlər. Ekoloji davamlılıq təbii resurslardan səmərəli istifadəni təmin etməklə bizneslərə uzunmüddətli bazardakı mövqelərini gücləndirməyə imkan verir. Müəssisələr ekoloji davamlılıq prinsiplərini qəbul etməklə ətraf mühitə dəyən zərəri azalda və beləliklə, öz nüfuzlarını gücləndirə və müştəri loyallığını artıra bilərlər. Bunun bu qədər vacib olmasının bir neçə səbəbi var:

• Ətraf mühitin davamlılığı
Ətraf mühitin dayanıqlı inkişafı bizneslərin fəaliyyətini təkcə bu gün deyil, həm də gələcək nəsillər üçün davamlı edir. Bu yanaşma təbii ehtiyatları qorumaq və ətraf mühitə mənfi təsirləri minimuma endirməklə iş prosesinin vacibliyini vurğulayır. 
Ekoloji davamlılıq beynəlxalq idarəetmə sistemləri və standartlara uyğunluğu da tələb edir. Məsələn, ISO 14001 kimi ətraf mühitin idarə edilməsi sistemləri müəssisələrin ətraf mühitə təsirlərini qiymətləndirməyə, azaltmağa və idarə etməyə kömək edir. Bu standartlara uyğunluq bizneslərin ekoloji göstəricilərini davamlı olaraq təkmilləşdirmək və beynəlxalq səviyyədə qəbul olunmuş ekoloji davamlılıq standartına malik olduğunu nümayiş etdirmək üçün vacibdir.

• Ekosistemin mühafizəsi

Şirkətin və ya biznesin fəaliyyəti təbii yaşayış mühitinə zərər vermədən dayanıqlı olmalıdır. Təbii yaşayış yerləri ekosistemlərin vacib komponentləridir və biomüxtəlifliyi dəstəkləyir. Bütün bunlar ekosistemin sağlamlığı və tarazlığı üçün çox vacibdir. Balans pozulduqda bir çox biznes fəaliyyəti ətraf mühitə zərər verə bilər.
Ətraf mühitin dayanıqlı inkişafı məhz burada rol oynayır. Müəssisələr fəaliyyətlərini həyata keçirərkən bu məqsədlərə xidmət etməlidirlər. Bütün bu məqsədlər müəssisələrin təbii ehtiyatlardan davamlı şəkildə istifadə etmələrini, tullantıları azaltmalarını və onların ətraf mühitə təsirini minimuma endirməyi tələb edir.

Nəticədə, bizneslər ətraf mühitə təsirlərini doğru şəkildə qiymətləndirməli, müvafiq tədbirlər görməli, müasir tələblərə uyğunlaşaraq bu yoldakı təcrübələri qəbul etməlidir.

• Enerji və su israfının azaldılması

Müəssisələr ekoloji davamlılığı dəstəkləmək və xərcləri azaltmaq üçün enerji və suyun səmərəli istifadəsini təşviq etməlidirlər. Buraya enerji və su istehlakının monitorinqi, təkmilləşdirmələr və işçilərin təlimi daxildir. Bundan əlavə, bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə də vacibdir. Şirkət siyasətlərinin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi enerji və su səmərəliliyini təşviq edir. Bu tədbirlər müəssisələrə ətraf mühitə təsirlərini azaltmaqla yanaşı, xərclərini də azaltmağa imkan verir. Nəticə etibarilə, enerji və su səmərəliliyinin artırılması ekoloji dayanıqlılıq və müəssisələrin iqtisadi göstəriciləri üçün mühüm rol oynayır.

• Kağız istehlakının azaldılması

Rəqəmsallaşma əsrində (və ya dövründə) kağız istehlakı nəinki lazımsız xərclərə səbəb olur, həm də təbii resursları - meşələri məhv edir. Meşələrin məhv edilməsi canlılar aləminin məhv edilməsi deməkdir. Rəqəmsal transformasiyanı təşviq etməklə kağız istifadəsini minimuma endirir. Bəs bunu necə etməlidirlər?

Müəssisələr kağız istehlakını azaltmaqla rəqəmsal transformasiyanı təşviq edə bilərlər. Bu məqsədlə əvvəlcə RSİS - Rəqəmsal Sənəd İdarəetmə Sistemlərindən istifadə etməklə kağız istifadəsini minimuma endirmək mümkündür. Elektron imza və virtual sənəd mübadiləsi kimi vasitələrin istifadəsi iş proseslərində kağız istifadəsini azalda bilər. Həmçinin, işçilərin bu yöndə bacarıqlarını inkişaf etdirmək və iş axınlarını optimallaşdırmaq da vacibdir. Belə olan halda, kağız istehlakını azaltmaqla yanaşı, bizneslər ətraf mühitə mənfi təsirini də azaldacaqdır.

• Hava qatının mühafizəsi

Müəssisələr karbon qazı emissiyalarını azaltmaqla havanın çirklənməsinin və iqlim dəyişikliyinin qarşısını ala bilərlər. Bunun üçün ilk növbədə enerji səmərəliliyinin artırılması və qalıq yanacaq istifadəsinin azaldılması vacibdir. Bərpa olunan enerji mənbələrinə keçməklə, onlar karbon izlərini azalda bilərlər. Enerji qənaət edən cihazlardan istifadə və əməliyyat proseslərini optimallaşdırmaq da emissiyaları azaltmağa kömək edir. Nəqliyyat və logistikada hava kirliliyinin minimuma endirilməsi üçün Dayanıqlı Nəqliyyat keçid edilə bilər. Bundan əlavə, bu mövzuda doğru monitorinqin aparılması və hesabatı üçün müvafiq vasitələrdən istifadə edilməli və işçilərin ətraf mühit haqqında məlumatlılığını artırmaq üçün təlim proqramları təşkil edilməlidir. 

Ekoloji davamlılıq bizneslərin gələcəyini formalaşdırarkən ətraf mühitə və cəmiyyətə qarşı məsuliyyətini də artırır. 
Global Management kimi aparıcı autsorsinq şirkətlərlə əməkdaşlıq etməklə siz də ekoloji mühit üçün əsas dayanıqlı inkişaf prinsiplərini biznesinizə inteqrasiya etdirə və rəqabət üstünlüyü əldə edə bilərsiniz.

Gələcəyə investisiya etmək üçün indi addım atın!